E-Bülten
Mailinizi kaydedin

Anket
Kayıtlı anket bulunmamaktadır
Teknik konu ve bilgilendirmeler
 
silikon nedir

Silisyum, oksijen ve muhtelif hidrokarbonlar ihtiva eden, çok sayıdaki sentetik (sun’i) polimerlerden biri. Silisyum, elektron yapısı dolayısı ile devri sistemdeki yeri itibarıyla kimyasal özellik bakımından karbona benzer. Bu yüzden çok çeşitli bileşikler verebilir. Bu bileşiklerine silisyumdan dolayı silikon adı verilir. Bu bileşiklerde silisyum, oksijen köprüleriyle birbirlerine bağlanmaktadır. Ayrıca silisyuma halojen, alkil veya aril grupları da bağlanarak,

halkalı yahut zincir yapıda bileşikler meydana gelebilmektedir. Mesela, metilklorür (CH 3 Cl), bakırın

katalitik etkisi altında 300°C’de silisyum ile reaksiyona girerse dimetil diklorsilan elde edilirsilikon

Silikonların molekül ağırlığı ve yapı bakımından çok çeşitleri vardır. Basit silikonlar ince ve şeffaf sıvılar olduğu halde, uzun zincir ve dallanmış yapıdaki silikonlar oldukça viskos (ağdalı) tur. Kısa zincirli ve küçük moleküllü silikonlar kaydırıcı yağlar olarak kullanılır. Daha uzun zincirli olanlar kauçuk özelliğindedir. kauçuk özelliğinde olan silikonların molekül yapıları oldukça karmaşıktır.

Kullanılışı: Silikonların çok çeşitleri yapılabilmektedir. En çok kullanılan silikonlar dimetil silikonlardır. Yine dimetil ve difenil türevlerinin kopolimerleri de çok kullanılanlardandır. Genellikle silikonlar ısıya, neme karşı dirençli olup, diğer kimyasal maddelerle reaksiyona girmez. Silikonlar fevkalade elektrik izolatörüdür (yalıtkanıdırlar). Sıcaklığın çok fazla değişiklik gösterdiği ortamlarda yağlayıcı olarak kullanılırlar. Yine moleküldeki hidrokarbon gruplarına bağlı olarak silikon, yağ, gres, soğutucu, köpük önleyici, metalleri neme karşı koruyucu, kauçuk, reçine ve sırlayıcı olarak kullanılır. Fizyolojik olarak da inert olan silikonlar tıpta protez maddesi olarak çok büyük önem taşırlar. Silikon kauçukları düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruması bakımından önemlidirler.

 

köpük nedir

Ürün Tanımı: SORTFİX çok amaçlı poliüretan köpük, nemle genleşen ve kürleşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

Özellikleri: Küf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparala nabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.

Kullanıldığı Yerler: Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

Uygulama: Uygulama sırasında ideal kutu ve ortam sıcaklığı +20°C’ dir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Kullanımdan önce kutuyu iyice çalkalayın. Pipeti valfa yerleştirin. Kutu baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpüğü kullanın. Uygulamadan sonra köpüğün nemlendirilmesi kürleşme süresini azaltır ve yapıştırma gücünü arttırır.

Raf Ömrü: Uygun depolama durumunda 15 aydır.

Uyarı: Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Çalışırken eldiven kullanınız. Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Tüp basınç altındadır; direkt güneş ışığına ve 50°C’ nin üstünde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır. Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimi ve kürleşme süresini azaltır.

+30°C’ nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalabilir.

Depolama ve taşıma sırasında kutu dik durumda tutulmalıdır.

tabancalı köpük nedir

 Ürün Tanımı: SORTFİX tabancalı poliüretan köpük, nemle genleşen ve kürleşen tek komponentli özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve nemle kürleşen bir aerosol poliüretan köpüktür. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

Özellikleri: Küf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir. Kuruduk- tan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.

Kullanıldığı Yerler: Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

Uygulama: Uygulama sırasında ideal kutu ve ortam sıcaklığı 
+20°C’ dir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Kullanımdan önce kutuyu iyice çalkalayın,tabancasına monte edin ve kutu baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpüğü kullanın. Uygulamadan sonra köpüğün nemlendirilmesi kürleşme süresini azaltır ve yapıştırma gücünü arttırır. İşlemleri tamamladıktan sonra köpük tabancasını köpük temizleyici sprey ile temizleyiniz.

Raf Ömrü: Uygun depolama durumunda 15 aydır.

Uyarı: Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Çalışırken eldiven kullanınız. Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Tüp basınç altındadır; direkt güneş ışığına ve 50 
°C’ nin üstünde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Çocuklar- dan mutlaka uzak tutulmalıdır. Düşük sıcaklıklarda uygula- ma, köpüğün verimi ve kürleşme süresini azaltır.

+30°C’ nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalabilir.

Depolama ve taşıma sırasında kutu dik durumda tutulmalıdır.


 

mastik nedir

Ürün Tanımı: 
SORTFİX silikon ve akrilik bazlı dolgu macunudur.

Özellikleri:
* Kolay uygulanabilir.
* Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturur.
* Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur.
* Boyanabilirdir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
* Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır.

Kullanıldığı Yerler:
* Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında
* Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında
* Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde
* Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin       
   birleşimlerinde
* Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır. 

Uyarı:
Dondan koruyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.

Raf Ömrü
Açılmamış ambalajlarda 12 ay (+5°C ile + 25°C)